Wysyłanie paczek (email) do biura jest proste

Należy uzupełnić ustawienia programu dotyczące poczty następnie należy postępować zgodnie z plikiem pomocy. Pod spodem fragment pomocy.

Pakiet

 

Okno Pakietu - Główne okno umożliwiające utworzenie, załączenie dokumentów i wysłanie go do adresata.

Okno to składa się z dwóch części:

Górna stanowiąca nagłówek Pakietu zawierająca informacje o dacie utworzenia pakietu, adresacie pakietu, pliku e-mail pakietu i ewentualnej dacie wysłania pakietu oraz przyciski wykonujące operacje na pakiecie.

Dolna część to załączone dokumenty PDF(lub inne pliki). Każdy wiersz listy dokumentów zawiera informację o dacie skanowania dokumentu, typie dokumentu, typie operacji, numerze dokumentu, opisie, kontrahencie, Sumy netto, Sumy vat, Sumy bruttobrutto oraz dwóch dat wystawienia i płatności dokumentu.

 

 

Ważna informacja:

Od ilości dokumentów oraz wielkości załączonych plików lub zestawień zależy powodzenie wysłania pakietu. Jeżeli Pakiet będzie miał za dużą wielkość lub do dokumentów będą dołączane pliki których nie tolerują serwery pocztowe to nie uda się przesłać pakietu.

 

 


Prawa autorskie © BEEKS by Karol Szymański; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie prawa zarezerwowane.


Fragment pliku pomocy dotyczący formularza Dokument. 

 

Dokumet

 

Jest to okno chyba najważniejsze w całym programie. Składa się z kilku części

Nagłówek, Ciało, Pakiety, Załącznik.

 

 

Załącznik

Skanowanie

z menu podręcznego okna wybieramy menu "Skanuj do PDF" i skanujemy. Po zeskanowaniu w miejscu załącznika pokazuje się nam zeskanowany dokument.
Wielkość skanowanego dokumentu w pierwszej kolejności zależy od rozdzielczości skanowania oraz od liczby kolorów używanych do skanowania. Rozdzielczość 100*100 dpi wydaje się wystarczającym kompromisem pomiędzy jakością, a wielkością pliku i przy jednej skanowanej strony plik pdf powinna wynosić od 350...500 KB do 2MB w zależności od ilości zapełnienia skanowanej strony. Ilość stron skanowanego dokumentu zależy od możliwości skanera. Program może pobierać ze skanera wiele stron (na jedne skanowanie). W dużej mierze zależy to od sterowników drukarki.

Załączanie

z menu podręcznego okna wybieramy menu "Ładuj z pliku" i wybieramy z okna plik który chcemy załączyć. Program operuje domyślnie na plikach PDF ale nie ma ograniczeń w tym miejscu na wybranie innego typu pliku.

Jest także jeszcze inna pozycja w menu podręcznym, mianowicie "Pokaż Załącznik w oknie zewnętrznym" służy ono do uruchamiania załącznika w programie skojarzonym w systemie Windows z danym typem plików. W związku z powyższym wiąże się pewne niebezpieczeństwo w rozpowszechnianiu wirusów. Dlatego powinno się unikać innych niż PDF typów plików.

 

Pakiety

część okna znajdująca się w Lewej dolnej pozycji w której pokazane są Pakiety do których został dołączony dany dokument.

Ciało

Jest to część znajdująca się bezpośrednio nad Pakietami i w niej powinno się zamieszczać wiersze faktur z podziałem na pozycje lub stawki VAT. Ciało podsumowywane jest w nagłówku.

Nagłówek

To jest część opisowa i podsumowująca pozostałe części

 

Okno dysponuje menu podręcznym, ale jeżeli pokazywany jest załącznik wtedy menu okna na polu załącznika nie jest dostępne (Załącznik pokazuje swoje menu), menu działa na pozostałej części okna.

 

Przechodząc z jednego pola do innego na pasku stanu (w dolnej części okna) pokazują się podpowiedzi - Opis pola oraz dostępne klawisze funkcyjne

 

 

 

Program w wersji standard może załączać dodatkowe zestawienia (w wersji Community dołącza tylko załączniki i opis) tj: zestawienie w formie pliku XML, Tabel Excel (Calc) itp dlatego warto uzupełniać pola dokumentu aby później program je wpisywał do pakietu i zestawień.

 

Szczególnego omówienia wymagają pozycje

Pola

"Typ operacji" - Sprzedaż lub Zakup określa to czy to jest dokument sprzedaży czy zakupu.

"Typ" - Typ dokumentu do wyboru są "Faktura", "Korekta", "PROFORMA", "Nota", "Polisa" Jest to pole opisowe zamieszczane w zestawieniach służące do identyfikacji typu dokumentu.

"Realizacja płatności" - Pole określające czy dokument został zapłacony znak "-" oznacza dokument nie opłacony i pole "Termin płatności" określa datę do której powinna być wykonana płatność za określony dokument.

 

Pola "Netto", "Kwota vat", "Brutto" nagłówka, nie mogą być edytowane i służą do podsumowania ciała dokumentu.

 

Część "Pakiety" pełni tylko rolę informacyjną.

 

 


Prawa autorskie © BEEKS by Karol Szymański; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie prawa zarezerwowane.


DokSendC został wydany 

Program można pobrać z pod linku  doksend_setup

Trwają prace nad instalatorem wersji doksendc.

 

Wkrótce będzie dostępny.